Interview met Bert Rops, voorzitter Acht van Chaam


=">
Ondanks de drukte vanwege de voorbereidingen voor ‘de Acht’ kon Bert Rops, voorzitter van de Acht van Chaam toch tijd vrijmaken voor een gesprek met de Dorpsraad Chaam.

Op maandag 14 juli jl. waren Marianne Nugteren en Pieter Geerts te gast aan de Kloosterstraat te Chaam.

Met de openstaande tuindeuren en zicht op de prachtige tuin, mede door de groene vingers van Bert, is het in de woonkamer een prima setting voor een ontspannen gesprek.

="font-size:>
Ticket naar Chaam oftewel "Acht van Chaam
”Bert Rops (72) is geboren in Breda en opgegroeid in Ulvenhout in een agrarisch gezin. De carrière van Bert begon bij de brouwerij de Drie Hoefijzers als laborant. In 1961 werd hij als 3e oudste uit een gezin van 9 jongens en 4 meisjes opgeroepen voor zijn burgerplicht, de militaire dienstplicht. In die periode werd zijn oudere broer ziek, die een vollegrondstuinderij in Ulvenhout had.  Bert kreeg vrijstelling van militaire dienst om hem in de zomermaanden te helpen. Toen zijn broer ongeneeslijke ziek bleek te zijn, werd hij gevraagd om het bedrijf over te nemen. 

Zijn carrière kreeg hier dus een cruciale wending. Dat deze verandering uiteindelijk zijn toegangsticket naar Chaam werd, was toen nog niet duidelijk. Door zijn actieve rol als tuinder en zijn enthousiasme voor het vak werd hij gevraagd voor diverse bestuurlijke functies in de tuinbouwwereld in Nederland. Dit resulteerde o.a. in een 25 jarig bestuurslidmaatschap van de RBT-veiling Breda, waarvan de laatste 16 jaar als voorzitter. Het was een fulltime baan, dus runde Bert vanaf dat moment zijn tuinderij met bedrijfsleiders. Naast zijn bestuurlijke ambities en kwaliteiten, wilde hij altijd met beide benen in het zand blijven staan.

Het (glas)tuinbouwbedrijf was op dat moment in Ulvenhout gevestigd, waar nu de afslag Ulvenhout – Chaam A58 is gesitueerd. Bij de aanleg van de zuidelijke rondweg moest het bedrijf dus verplaatst worden. Na wat oriëntaties in de omgeving, waarbij vrouw en kinderen inspraak hadden, viel de keuze op de voormalige boerderij van Hendriks aan de Kloosterstraat. Deze was inmiddels al verbouwd tot een luxe woonboerderij. Door een miniruilverkaveling was er rondom de woning voldoende grond voor het vestigen van een modern tuinbouwbedrijf met bedrijfswoning. Vanaf 1985 woont het gezin Rops in Chaam en zocht naast het drukke ondernemersleven ook duidelijk naar sociale contacten in Chaam. Zo was Bert 19 jaar (1991-2010) voorzitter van de Harmonie St. Cecilia. Zijn kwaliteiten als voorzitter bleven niet onopgemerkt in Chaam en werd hij in 1998 gevraagd leiding te geven aan het Comité Acht van Chaam.

Voorzitter Acht van Chaam
Bert was het eerste bestuurslid zonder een familiaire link naar de oorspronkelijke oprichters van de "Acht”. Een jarenlange traditie van opvolging door de zoon van het zittende bestuurlid werd hiermee doorbroken. Het was geen gemakkelijke start, want de succesvolle jaren 1968 (Jan Janssen tourwinnaar) en 1980 (Joop Zoetemelk tourwinnaar), waarbij Chaam soms te klein leek om alle bezoekers te ontvangen lagen ver achter ons. Teruglopende bezoekersaantallen,  minder opbrengsten, toenemende concurrentie en het ruime aanbod van activiteiten stelden Bert en zijn team voor de grote uitdaging. Om de Acht weer op de kaart te zetten en aantrekkelijk te maken voor de kritische consument. 

Maar er waren méér factoren die de Acht letterlijk en figuurlijk in de wielen reden. Er ontstonden andere verdienmodellen, die het voor de renners minder noodzakelijk maakten om aan wielercriteria deel te nemen. Hierdoor stegen de startgelden tot grote hoogten. ‘Met de komst van Armstrong werd de gulden een dollar en later werd het een euro, alleen het valutateken veranderde maar niet het bedrag’, aldus Bert. Later kwam daar de 25% inkomstenbelasting, die organisaties als de Acht van Chaam rechtstreeks aan de fiscus af moeten dragen, nog eens bovenop.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat van de ruim veertig wielercriteriums die Nederland kende, er nu nog maar 18 over zijn. Gelukkig hoort de Acht, als oudste internationale wielerwedstrijd voor professionals in Nederland, hier ook bij. Het resultaat van dit alles is, dat er al jaren een situatie is van een niet sluitende begroting. De komende jaren willen we deze negatieve trend doorbreken en ieder jaar de uitgaven in lijn brengen met de opbrengsten. De reserves, waarover de Acht van Chaam beschikt, moeten niet aangewend worden voor structurele tekorten, maar dienen beschikbaar te zijn bij echte calamiteiten. Wanneer het van ’s ochtends tot ’s avonds plenst. 

De vernieuwing
Onder leiding van Bert Rops heeft de Acht van Chaam daarom de nodige vernieuwingen doorgevoerd. Bestuursfuncties in het comité kwamen beschikbaar voor ‘buitenstaanders’, die Chaam maar vooral de Acht een warm hart toedragen. In 1998 werd het moedige besluit genomen om het parcours in de vorm van een acht los te laten en te kiezen voor een ronde van ca. 4 km rond de kerk. Zo kon het publiek de renners nog vaker zien passeren. In 2010 werd er toch weer een parcours bedacht in de vorm van een acht, maar dan wat compacter. 

Het zogenaamde randgebeuren werd, naast de diverse wielerrubrieken die tijdens de Acht verreden worden, steeds belangrijker. Aan de slootkant, met op tijd een natje en een droogje, de prestaties van de wielrenners aanschouwen is niet voldoende meer. De Acht van Chaam is in de loop der jaren geëvolueerd naar een groots evenement. Het hedendaagse credo is niet om de meeste truien uit de Tour aan de start te krijgen, maar om renners aan het publiek van de Acht te presenteren, die zich op een of andere manier verdienstelijk hebben gemaakt in de Tour. Dit alles in een gezellige ambiance.

Waar in het begin schoorvoetend een VIP-activiteit in een besloten zaaltje of beschutte achtertuin aan de sponsoren werd aangeboden, beschikt de Acht nu over een VIP-locatie die er wezen mag. Op het pittoreske raadsplein onder een mooi groen bladerdek, midden tussen de renners en de koers, kunnen relaties van de sponsoren in een ontspannen ambiance de prestaties van de renners volgen. Een ideale plek om de relatie te verdiepen en te netwerken.

Een groots evenement als de Acht van Chaam met een landelijke naamsbekendheid, verdient een groot aantal nationale en regionale bedrijven. De groene gemeente Chaam kent geen industriegebied met grote bedrijven. Zo is de vijver waaruit de sponsorcommissie kan vissen beperkt. Het is dan ook een grote wens van Bert om mensen in de organisatie te krijgen die het bruggetje kunnen slaan naar de juiste bedrijven in de regio. Deze hoeven niet direct actief te zijn in bijvoorbeeld de sponsorcommissie, maar alleen maar hun netwerk aan te wenden om het potentieel van de Acht bij hun relaties onder de aandacht te brengen.

Een van de maatregelen die we dit jaar introduceren is dat we  de bezoekers van de Nacht een kleine bijdragen vragen om de Acht te ondersteunen. Zonder Acht is er ook geen Nacht. Zo wordt er tijdens de Nacht in de Dorpsstraat € 5 entree geheven worden. Wij vertrouwen op begrip van een ieder en hopen dat dit mede bijdraagt aan de continuïteit.

Sinds dit jaar staat de Acht op de lijst Immaterieel Cultureel Erfgoed Koninkrijk Nederland. Als organisatie zijn we daar apentrots op. Naast deze erkenning en bijzondere status, geeft het ook een betere garantie voor de toekomst van de Acht.

De Acht van Chaam en de Dorpsraad Chaam
Ook uit de enquête ‘Dorpsraad Chaam, en NU?..........” die vorig jaar onder de inwoners van Chaam is gehouden is duidelijk gebleken dat de Acht overduidelijk tot één van de, zo niet de belangrijkste DNA-streng van Chaam behoort. ‘De Acht’ is dan ook door de jarenlange traditie een merknaam van grote waarde geworden en draagt bij tot de leefbaarheid van Chaam.

Vanaf het moment dat initiatieven voor een dorpsraad in Chaam naar buiten kwamen had het mijn sympathie, aldus Bert. Oog voor de leefbaarheid in een klein dorp als Chaam lijkt me zeer belangrijk. Persoonlijk kies ik voor het dorp in plaats van een stad en in een kleine gemeenschap hebben we elkaar hard nodig. Samen moeten we invulling geven aan een goede leefbaarheid, waar uiteraard best verschillend gedacht mag worden. Maar er moet ook moed en flexibiliteit zijn om tot elkaar te komen.

Op de vraag met welke taken de dorpsraad zich bezig moet houden kwam direct het onderwerp zorg ter sprake. Het zal voor een kleine gemeente als Alphen-Chaam een hele klus worden om de nieuwe zorgtaken die naar de gemeente gaan, in goede banen te leiden. Op dit vlak ziet Bert wel een belangrijke taak voor de dorpsraad om samen met de inwoners van Chaam ervoor te waken dat de zorg goed bij de mensen terecht komt. Een dorpsraad heeft zijn eigen verantwoording en mag nooit op de stoel van de gemeenteraad gaan zitten.

Na de vraag of de dorpsraad ook van betekenis kan zijn voor de vele verenigingen in Chaam viel er even een stilte. Uiteindelijk kwam het hoge woord eruit. De nood aan vrijwilligers. Hier kan de dorpsraad misschien een bruggetje slaan tussen de verenigingen. Waar sommige geen gebrek aan vrijwilligers lijken te hebben, als voorbeeld werd genoemd de Chaamloop en de in 2012 gehouden Brabantse Kampioenschappen paarden en pony’s, is het voor andere toch moeilijk om voldoende mensen te enthousiasmeren. Misschien kunnen we hier iets van elkaar leren.

Na Bert succes te hebben gewenst met de resterende voorbereidingen voor de komende ‘Acht’ hebben we nog een wandelingetje door de prachtige tuin gemaakt. Nu werd het levensmotto van Bert ons pas echt duidelijk, ‘de juiste zaden in de juiste akkers voor een maximale oogst’.

Ga naar overzicht Interviews