Structuur

Samenstelling bestuur Stichting Dorpsraad Chaam

De taken zijn als volgt verdeeld;

Bestuur

Voorzitter Pieter Geerts voorzitter@dorpsraadchaam.nl
Secretaris Sandra Hendriks secretaris@dorpsraadchaam.nl
Penningmeester - Vicevoorzitter Jan Meesters penningmeester@dorpsraadchaam.nl
Leden Yvonne van Gils  

Maartje Weterings

Jan Nugteren

John KnevelsDownload hier:
 
Leden projectgroep
 
Per project, wat door het bestuur of tijdens de openbare vergaderingen wordt geïnitieerd, zal uitgevoerd worden door een aantal inwoners van Chaam die voor het onderwerp interesse getoond hebben en/of hier enige affiniteit mee hebben. Er zal altijd minimaal een persoon vanuit het bestuur deelnemen in een project. Het totaal aantal leden in een projectgroep zal afhangen van de beschikbare personen en omvang van het project.
 

Kijk ook op de pagina actuele projecten, Projecten

Samen maken we het verschil