Projecten

Op de pagina Diverse beleidsnotities / visies kunt u diverse documenten raadplegen die inzicht geven in het beleid op verschillende terreinen van de gemeente Alphen-Chaam.

Op dit moment zijn de volgende projecten actueel:Projectnaam: "Jongeren"
Gestart: 1-12-2015
Status: Actief
Coördinatie: Sandra Hendriks
Overige informatie: Voor volledige informatie over dit project, kijk op Project Jongeren
=">
=">


Projectnaam: "Buurtpreventie"
Gestart: 9-11-2013
Status: Actief
Coördinatie: Karen Schreppers
Overige informatie: Voor volledige informatie over dit project, kijk op Project Buurtpreventie
=">


Projectnaam: "Dorpsstraat / Centrum"
Gestart: 23-1-2014
Status:

Actief

Coördinatie: Jan Meesters & Pieter Geerts
Overige informatie: Voor volledige informatie over dit project, kijk op Project Dorpsstraat / CentrumProjectnaam: "Behoud de Bieb"
Gestart: 19-1-2015
Coördinatie: Marianne Nugteren & Jan Meesters
Status: Afgerond per 1 juli 2016
Overige informatie: Voor volledige informatie over dit project, kijk op Project Behoud de BibliotheekProjectnaam: "Buurtverenigingen"
Gestart: 23-1-2014
Coördinatie: Yvonne van Amsterdam & Ria Loomans
Status: Werving leden projectgroep
Overige informatie: Voor volledige informatie over dit project, kijk op Project BuurtverenigingenProjectnaam: "Kinderopvang"
Gestart: 23-1-2014
Status: Afgerond per 15 juli 2015
Coördinatie:
Marianne Nugteren & Erik Kolsteren
Overige informatie: Voor volledige informatie over dit project, kijk op Project Kinderopvang
Projectnaam: "Leefbaarheid wijken"
Gestart: 23-1-2014
Status: Hold
Coördinatie: Ria Loomans & Marianne Nugteren
Overige informatie: Voor volledige informatie over dit project, kijk op Project Leefbaarheid wijkenProjectnaam: "Sportvoorzieningen"
Gestart: 23-1-2014
Status: Hold
Coördinatie: Marlieke van Gorp & Erik Kolsteren
Overige informatie: Voor volledige informatie over dit project, kijk op Project Sportvoorzieningen


Heeft u een idee:

Klik hier voor uw idee of suggestie

De Dorpsraad Chaam is continu op zoek naar ideeën. Stuur deze naar de Dorpsraad Chaam, zodat we er samen werk van kunnen maken.

 

 

="http:>
="http:>
="http:>Chaam maakt er werk van