Openbare bijeenkomst 20 oktober 2016

Er wordt hard gewerkt in het centrum van Chaam. Het voormalige Rabobank kantoor en andere panden zijn inmiddels gesloopt, maar de gemeenteraad moet in haar vergadering van 3 november nog een besluit nemen over het bestemmingsplan van dit gebied. Daarom heeft de Dorpsraad Chaam voor alle inwoners van Chaam een informatie-, discussieavond over het Centrumplan Chaam 2016, oftewel het plan Eekelaar georganiseerd.

Bovenstaand beeld zou een vertaling kunnen zijn uit het 'Centrumvisieplan 2001'

Er was een zeer grote opkomst, dus mag er geconcludeerd worden dat het onderwerp leeft. Onder deskundig voorzitterschap van de heer Walter van de Calseyde werd de avond geleid. De meeste raadsleden (alle partijen een of meer personen)waren aanwezig om de argumenten aan te horen, als ook de wethouders mevrouw Corry Janssen en de heer Ad van de Heijning. Mevrouw Michelle Korst, beleidsmedewerker van de ABG organisatie, lichtte de procedures nader toe. Pieter Geerts gaf namens de dorpsraad uitleg welke rol de dorpsraad in dit dossier heeft gespeeld.

20.00 uur Inleiding Dorpsraad Chaam
Presentatie plannen door Gemeente Alphen-Chaam
Inspreken door vertegenwoordiger ''Hart van Chaam''
Inspreken door vertegenwoordiger ''Ondernemers Brouwerij''

21.15 Pauze
21.30 Discussie met de aanwezigen

Via onderstaande links kunt u de diverse documenten lezen:
Via deze link zijn de resultaten van de enquêtes die de dorpsraad heeft gehouden te raadplegen.