Plan Eekelaar, enquête 'Hoe verder met het Brouwerijplein - Dorpsstraat?'

De enquête is nu gesloten. De antwoorden zijn geanalyseerd door de projectgroep 'Dorpsstraat'. De uitkomst van de enquête en de inspraakreactie van de Dorpsraad Chaam is via onderstaande links te lezen.
INSPRAAKREACTIE RAPPORTAGE ENQUETE ANTWOORDEN ENQUETEBIJLAGE PARKEREN BRIEF 8 JUNI 2015

Iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage.

De herontwikkeling van het gebied Dorpsstraat 41-43-45-47 en Kapelstraat 1-3-5 is een nieuwe fase ingegaan.

Het voorontwerp bestemmingsplan heeft 8 weken ter inzage gelegen, te weten van 17 juli 2015 t/m 14 september 2015.

De plannen zijn in te zien bij de gemeente Alphen-Chaam, klik hier voor informatie.

Via onderstaande links is het voorontwerp bestemmingsplan Centrum Chaam fase 2 in te zien
BESTEMMINGSPLAN TOELICHTING BIJLAGEN

Te ontwikkelen gebied
Dorpsstraat 41-43-45-47 Kapelstraat 1-3-5
Nieuwbouw langs Dorpsstraat 1e plan


Alternatief Ondernemers Brouwerijplein Aangepaste gevel plan Eekelaar langs Dorpsstraat

Belangrijke documenten:
MASTERPLAN DROOGH, TROMMELEN EN PARTNERS
ALTERNATIEF PLAN ONDERNEMERS BROUWERIJ
REACTIE DORPSRAAD CHAAM 8 JUNI 2015
RAPPORTAGE VORIGE ENQUETE PLAN EEKELAAR