Project Behoud de Bibliotheek


=">
=">
Gestart: 19-1-2015
Status: Afgerond per 1 juli 2016
Coördinatie:
Marianne Nugteren
Jan Meesters

De dorpsraad heeft zich ingezet voor het behoud van een bibliotheekvoorziening in Chaam.

8 november 2012
Na een interventie van de actiegroep 'Behoud de Bieb' keurt de gemeenteraad een jaarlijkse subsidie goed van € 95.000. De bibliotheek in Chaam kan behouden blijven en wordt door Theek5 geëxploiteerd. Door de verlaging van de subsidie betekent dit wel dat er een taakstellende bezuiniging moet worden doorgevoerd en vanaf 2015 de bibliotheek in afgeslankt vorm kan blijven bestaan.
17 juni 2014 In de perspectiefnota wordt een verdere bezuiniging op de bibliotheek aangekondigd van € 94.858. Dit betekent een sluiting van de voorziening in Chaam per 1 januari 2016. brief van de dorpsraad aan de gemeente Alphen-Chaam subsidie bibliotheek 13_10_2014.pdf
13 november 2014 De gemeenteraad besluit om de subsidie per 1 januari 2016 te beperken tot € 30.000 per jaar + € 15.000 per jaar voor de servicepunten. Totaal is er per jaar € 45.000 beschikbaar per 1 januari 2016.
19 januari 2015 De dorpsraad organiseert een bijeenkomst in het SKAC om de ontstane situatie te evalueren en na te denken over de toekomst van de bibliotheek. Hiervoor worden uitgenodigd vertegenwoordigers van KBO, Theek 5, de Driesprong, Beekdal, Peuterspeelzaal PUUR, Actieve Vrouwen Chaam, de Dorpsraad en verschillende leesclubs. Daarnaast zijn een aantal betrokken lezers en schrijvers/dichters aanwezig. Lees hier het verslag bijeenkomst bieb 19 jan 2015.pdf.
Er wordt een werkgroep gevormd die gaat onderzoeken in welke vorm er een bibliotheek behouden kan blijven voor Chaam. chronologisch overzicht onderwerp bibliotheek dorpsraad chaam.pdf
23 juni 2016 De gemeenteraad stemt in met het voorstel van de Stichting Bibliotheek Alphen-Chaam (in oprichting). De bibliotheek zal per 1 juli 2016 voortgezet worden door de stichting waarbij geen gebruik meer gemaakt zal worden van Theek5, maar volledig geëxploiteerd zal worden door vrijwilligers. De jaarlijkse subsidie is € 40.000.
1 juli 2016 De Stichting Bibliotheek Alphen-Chaam is een feit. De stichting heeft alle werkzaamheden overgenomen. Voor meer informatie kijk op www.bibliotheekalphenchaam.nl

De Dorpsraad Chaam wenst het bestuur van de Stichting Bibliotheek Alphen-Chaam en haar vrijwilligers heel veel succes voor de toekomst. Een mooi voorbeeld van burgerparticipatie waarbij een basisvoorziening die dreigde te verdwijnen is behouden.


Het logo van de Stichting Bibliotheek Alphen-Chaam