Plan De Eekelaar rapportage

Inwoners van Chaam tonen zich betrokken bij verdere invulling van het centrum van Chaam.

Er hebben 210 inwoners de moeite genomen om hun reactie te geven op de vragenlijst nav het plan De Eekelaar en de verdere toekomst van het centrum van Chaam.

Na invulling van naam, adres en e-mailadres konden de inwoners van Chaam in de periode van 16 januari tot 2 februari 2015 de vragenlijst via deze website beantwoorden.

De resultaten zijn door de projectgroep 'Dorpsstraat' geanalyseerd en uitgewerkt in een rapport. De uitkomst van deze enquête wordt aangeboden aan het gemeentebestuur van Alphen-Chaam, de gemeenteraad als ook de projectontwikkelaar NV De Eekelaar.

Lees de antwoorden,
Reacties enquete plan _De Eekelaar_.xlsx

Lees het rapport,
Rapportage uitkomst enquete plan Eekelaar pub.pdf


Wij vertrouwen erop dat de inbreng van de inwoners van Chaam, tot een besluitvorming zal leiden die beter aansluit bij de wensen van het dorp, zodat de kwaliteit, veiligheid, sfeer en leefbaarheid van het centrum van Chaam zal verbeteren.

Diverse relevante documenten:
- Conceptplan De Eekelaar
klik hier 
- Masterplan Droogh Trommelen en Partners
klik hier 20090331eindrapport Masterplan Chaam.pdf
- Raadsvoorstel 20 november 2014 (aangehouden)
klik hier 
- Info Brouwerijplein gemeente Alphen-Chaam
klik hier