Project Dorpsstraat


=">
Gestart: 23-1-2014
Status: Actief
Coördinatie:
Jan Meesters
Pieter Geerts

Projectteam:
Jan Meesters Coördinatie
Pieter Geerts Coördinatie
Adriaan Theeuwes
 
Paul Rijken
René van den Broek
Ron van den Broek
Luud Laurijssen
Marij Roelen
Marianne Knuppe
Iwan Donkers
Karin Moos
Ciska van Nispen  
Jac Schram  
John Knevels  
Michael van de Korput  
Quirijn van de Woerdekom  
Jan van Lil initiatiefnemer 'Stop Doorgaand Vrachtverkeer'
facebook 'Stop Doorgaand Vrachtverkeer'


Publicaties: NB 1 De Dorpsstraat verdient hét
Vragen / opmerkingen: Heb je vragen over het project of relevante informatie, stuur dit dan naar Vragen of informatie Dorpsstraat/Centrum
Omschrijving project:

De projectgroep 'Dorpsstraat' heeft het project in twee aandachtsgebieden verdeeld, te weten;

- verkeersonveiligheid en parkeerproblematiek

- sfeer en groen in het centrum van Chaam

Het drukke verkeer door het centrum van Chaam is al vele jaren een ernstig probleem en zal naar verwachting niet afnemen maar eerder toenemen. Dit drukke doorgaande verkeer is voor de leefbaarheid in het centrum een ernstig bedreiging. Parkeren wordt als een groot probleem ervaren, maar nog belangrijker de veiligheid in dit gebied. Honderden schoolkinderen moeten dagelijks de drukke verkeersader 4x trotseren. De bezorgdheid onder de inwoners van Chaam komt dan ook zeer duidelijk naar voren bij diverse antwoorden in de enquête. Wanneer de rondweg in Baarle-Nassau gerealiseerd is, zal de problematiek zeer waarschijnlijk nog groter worden. De aantrekkingskracht voor de route A58 – Turnhout zal zonder verdere maatregelen alleen maar groter worden. Er is dus voldoende reden om voor dit onderwerp een projectgroep te initiëren. Het doel is om de problematiek nader te onderzoeken en met de verantwoordelijke instanties naar oplossingen te zoeken. De situatie is dusdanig ernstig dat er gedacht kan worden in oplossingen voor de korte, de midden en lange termijn.Doel: De verkeersveiligheid te verbeteren als ook de sfeer. De verkeers- en parkeerproblematiek rond de Brouwerij op te lossen. De inwoners van Chaam willen hun DORPSstraat terug.
Status project:
- Maandag 24 februari 2014 is de projectgroep voor het eerst bij elkaar geweest.


- Na diverse bijeenkomsten zijn er een 2-tal rapporten opgesteld (verkeer-veiligheid en sfeer-groen)

- Deze rapporten zijn aangeboden aan de wethouder dhr. Ad van de Heijning en de verantwoordelijke ambtenaren

- Het streven is een proefproject te starten om meer groen in de Dorpsstraat te krijgen.
- Er hebben gespreken plaatsgevonden met betrokkenen. Er is positief gereageerd op het plan. Momenteel wordt dit verder uitgewerkt.

- Maandag 13 juni 2016 heeft er een gesprek plaatsgevonden met gedeputeerde Christophe van der Maat, provinciale ambtenaren dhr. van Luxemburg, dhr. Swaans en mevr. Thomassen, wethouders dhr. van Dijk en dhr. van de Heijning, gemeentesecretaris dhr. Hendrickx en van de dorpsraad Pieter Geerts, Jan Meesters en Jan van Lil. De volgende afspraken zijn gemaakt: communicatielijn N639 13 juni def_1.pdf 

- Vrijdag 24 juni 2016 komt er een delegatie van het Beneluxparlement naar Chaam - Baarle Nassau om zich op de hoogte te laten brengen van de problematiek.
Persberichten: Persbericht Beneluxparlement 22 juni 2016.pdf
Persbericht werkbezoek Beneluxparlement (24 juni 2016).pdf

- Donderdag 6 april 2017 Ludieke actie 'Stop Doorgaand Vrachtverkeer' om 19.00 uur voor raadsvergadering.

Download hier het raampamflet: Stop doorgaand vrachtverkeer chaam lr.pdf


- Donderdag 11 mei 2017 Behandeling voorstel Dorpsraad Chaam / College maatregelen N639.

Download hier het voorstel aan de gemeenteraad: Voorstel_04c-04-17_Voortgang_N639.pdf

- Woensdag 6 december 2017 brandbrief overhandigd aan de Commissaris van de Koning, dhr. van den Donk.
Download hier de brandbrief: Brief CvdK 6 december 2017.pdf

- Maandag 29 janruari 2018 is er een bijeenkomst geweest met vertegenwoordigers van de gemeente, bureau Copier en de dorpsraad. Doel was stand van zaken vast te stellen en afspraken te maken voor het vervolg om zo snel als mogelijk tot concrete maatregelen te komen. De gemeente heeft een projectleider aangesteld, dhr. Maikel Veroude van de ABG Organisatie.

- Maandagavond 26 februari 2018, 19.30 uur is er in het SKAC aan de Gilzeweg 12 Chaam een Informatie-, discussieavond N639. Deze is voor alle inwoners van Chaam om mee te denken om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum van Chaam te verbeteren. Bureau Copier heeft de opdracht gekregen voorstellen te doen en wil deze avond met name gebruiken om informatie op te halen.
   - Verkeersonderzoek Goudappel/Coffeng augustus 2018, Verkeersonderzoek en herinrichting N639 Chaam incl bijlage.pdf
Interessante links/
documenten:
Video opname dorpsstraat, verkeerschaos
verkeersadvies-def.pdf
Ideeën ter verfraaiing dorpskom Chaam, Gemeente Alphen-Chaam.pdf
Bomen in de Dorpsstraatv01 201504.pdf
Visie centrum Chaam dorpsraad juni 2015.pdf
IenM-brief over gebruik van sluiproutes na Belgische tolheffing (24 mei 2016).pdf