Nieuws


Stand van zaken bibliotheek Chaam - dinsdag 12 januari 2016Nu de gemeente Alphen-Chaam extra subsidie heeft toegekend aan de bibliotheek in Chaam moeten we met z’n allen aan de slag om een nieuwe organisatie op poten te zetten. Vanaf  1 juli 2016 zal de bibliotheek Chaam gerund worden door een nieuwe stichting met behulp van vrijwilligers. Wél blijft Theek5 ook vanaf 1 juli de materialen leveren, zodat de voorzieningen kwalitatief op niveau blijven.

Tot 1 juli blijft de bibliotheek onderdeel van Theek5,
zodat we een half jaar de tijd hebben om de nieuwe bibliotheek vorm te geven, om mensen te trainen en om proef te draaien.

Hoe ver zijn we met de organisatie van onze nieuwe bibliotheek? Begin januari 2016 heeft de Werkgroep Behoud de Bibliotheek haar taken afgerond. Er is een nieuw bestuur in het leven geroepen bestaande uit zeven enthousiaste mensen, die er allemaal voor willen gaan om de bibliotheek na 1 juli een nieuw leven te geven. Bovendien hebben zich inmiddels ook zo’n 20 vrijwilligers gemeld die zich hier graag voor willen inzetten. Ook al is dit nog niet genoeg, het is een goede start. Zodra we met Theek5 een aantal goede afspraken hebben gemaakt over de toekomst, gaat het nieuwe bestuur naar de notaris om de Stichting Bibliotheek Chaam officieel op te richten. 


Samen met de vrijwilligers gaan we de komende maanden gebruiken om de deskundigheid te ontwikkelen die nodig is om de bibliotheek op een inspirerende manier te runnen. Theek5 zal ons daarbij helpen. We hebben volop plannen en ideeën. De bibliotheek gaat méér worden dan een instelling die boeken uitleent. Het moet ook een centrum worden voor ontmoeting en debat, met veel literaire activiteiten en diverse diensten die maatschappelijke vaardigheden bevorderen.  We willen hierbij speciale aandacht geven aan het organiseren van activiteiten voor kinderen. 

De nieuwe stichting kan nog volop enthousiaste vrijwilligers gebruiken. Hoe meer mensen, hoe meer vreugd! Er is van alles te doen. Je zou een dagdeel in de bibliotheek kunnen verzorgen,  activiteiten mee kunnen organiseren, meehelpen het scholenprogramma vorm te geven zodat ook in de toekomst de verschillende groepen van de basisscholen de bibliotheek kunnen bezoeken, voorlezen, meehelpen in de kinderboekenweek, enzovoort.

Ziet u ook het belang hiervan voor uw kinderen, en wilt u graag meedoen? Stuur dan een mail naar de voorzitter van het bestuur, Marianne Nugteren: marianne.nugteren@planet.nl

Namens het bestuur van de Stichting in oprichting,

Marianne Nugteren, voorzitter

Reacties:

Er zijn nog geen reacties op dit bericht geplaatst.


Reageren:


Terug naar de vorige pagina >